اعلام نتایج فرآیندهای کشوری شهید مطهری

نتایج فرآیندهای برتر و قابل تقدیر کشوری یازدهمین جشنواره شهید مطهری به شرح زیر اعلام شد.

 

فرآیندهای برتر کشوری سال ۹۷

فرآیندهای قابل تقدیر کشوری سال ۹۷