previous pauseresume next

انتصاب خانم دکتر ریحانه فقیهیان به عنوان مسئول جدید دفتر استعداد درخشان

دکتر آرش حدادگر چهره ی پیشکسوتی که سال ها با روش و منشی کم نظیر ازعلم وادب و اخلاق در دفتر استعداد درخشان رد پایی از خیرخواهی و نیک اندیشی و همدلی و همیاری با دانشجویان در عرصه های علمی و پژوهشی به جا گذاشت، این روزها به دلیل مشغله ی بسیار سکان هدایت دفتر را به چهره ی جوانی سپرد که رتبه استادیاری در دانشکده دندانپزشکی را در کارنامه ی خود دارد. خانم دکتر ریحانه فقیهیان عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی و متخصص جراحی اطفال از چهره های جوان و علاقه مندی است که سکان هدایت دفتر را در دست گرفته و با ایده های جدید قرار است این کاروان علمی را با خود رهسپار کند.

سپاس و قدردانی از تلاش و زحمات  بی شائبه دکتر حدادگر و آرزوی سلامتی و سربلندی برای ایشان و آرزوی توفیق برای خانم دکتر فقیهیان.