بازدید ارزیابان کلان منطقه ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روز سه ­شنبه مورخ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ در راستای ارزیابی کیفی اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ارزیابان کلان منطقه ۵ از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید به عمل آوردند.  برنامه بازدید و هماهنگی­های لازم با کلان منطقه ۵ از سوی سرکارخانم دکتر یمانی مدیر محترم EDC انجام گرفت و با توجه به گستردگی کلان منطقه ۷ ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شهرکرد در یک محل و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. در طی جلسه­ی به ریاست جناب آقای دکتر صبری معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دبیر محترم شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ ، ارزیابان کلان منطقه ۵ جناب آقایان دکتر سراج­زاده و دکتر بهمنی در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی به استماع گزارش­های مسئولین بسته ­های طرح تحول در هر دو دانشگاه پرداختند. در این جلسه ۲۲ نفر از مسئولین محترم بسته ­ها و دبیران بسته از هر دو دانشگاه حضور داشتند. در طی جلسه پس از پایان گزارش هر بسته  ارزیابان سوالاتی را مطرح و جناب آقای دکتر صبری  و سرکارخانم دکتر یمانی نقطه­ نظراتی را در خصوص چالش­های مطرح، بیان می­نمودند. جلسه در ساعت ۱۳ پایان و پس از آن ارزیابان در معیت سرکارخانم دکتر یمانی قسمت­هائی از پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جمله مرکز آموزش مجازی، مهارت­های بالینی را مورد بازدید قرار دادند.