برگزاری کارگاه نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۵ از ساعت ۱۳-۱۷ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد.