برگزاری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تالارنفیس دانشگاه علوم پزشکی  با حضور ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز، معاونین آموزشی و توسعه و نیروی منابع انسانی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با مشارکت اساتید، کارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این مراسم فرآیندهای نوآورانه برتر کشوری و دانشگاهی توسط مجریان فرآیندها ارائه شد. ضمن آنکه در این مراسم از مجریان فرآیندهای برگزیده کشوری و دانشگاهی و مدیران مراکز توسعه آموزش در دانشکده‌ها تقدیر بعمل آمد