تمدید سومین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سومین مرحله فراخوان پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ تمدید شد. برای ثبت نام به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس  www.vums.ac.ir  مراجعه فرمایید.

اطلاعیه فراخوان