تمدید فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت اعطای گرنت دانشگاه علوم پزشکی مجازی تمدید شد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- با عنایت به برنامه ریزی بعمل آمده و نیز درخواست‌های ارسالی از دانشگاه، به اطلاع می‌رساند مهلت ارسال پروژه‌های توسعه آموزشی مجازی برای اعطای گرنت تا تاریخ ۹۷/۶/۲۰ تمدید گردید.