درخشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم اختتامیه نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره شهید مطهری در روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۷ برگزار گردید. در این مراسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به تقدیر و دریافت جایزه در هشت حیطه گردید.

استاد پیشکسوت حوزه آموزش

آقای دکتر بهزاد شمس

فرآیند های برتر جشنواره شهید مطهری:

  • تدوين برنامه درسي ادغام آموزش منش حرفه ای در برنامه درسی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - دکتر نیکو یمانی و همکاران
  • طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله‌ی کاربردی کردن درس آناتومی به صورت مسئله‌محور توسط گروه همیاران برای دانشجویان علوم پایه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸ - دکتر حسین صادقی و همکاران
  • تدوین، پیاده سازی، پایش و ارزشیابی شاخص های ارتقای عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی اصفهان براساس نتایج اعتباربخشی موسسه ای - دکتر مریم آویژگان و همکاران

فرآیند های قابل تقدیر جشنواره شهید مطهری:

  • طراحی ، اجرا و ارزشیابی آزمایشگاه مجازی آنلاین انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناس-  امیررضا منطقی نژاد و همکاران
  • طراحي و ساخت مانکن آموزشي معاینه و كشيدن مايع آسیت شکم - دکتر بهرام پاک زاد و همکاران

کارگاه برتر همایش :

کارگاه خلاقیت در تدریس- دکتر فریبا حقانی ​​​

پایان نامه برتر مقطع PhD:

دکتر حبیب اله رضائی