دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده مجازی قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی را از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ مرداد ماه برگزار نماید.

هزینه ثبت نام هر دانشجو: ۳۰۰ هزار تومان

مدت زمان دوره: ۱۳-۱۷ مرداد ماه ۹۷

مکان: شیراز، خیابان نیایش، مجتمع فرهنگی آموزشی ولایت، تالار ابوریحان
لینک ثبت نام دومین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی