راه اندازی کانال توسعه آموزش پزشکی در پیام رسان بله

به منظور گسترده تر ساختن دامنه اطلاع رسانی برنامه و فعالیت های توسعه ای آموزش به کلیه دست اندکاران حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی کشور، کانال توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان کانال اطلاع رسانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت با آدرس https://ble.im/HPEdevelopment در پیام رسان (بله) راه اندازی شده است.شایان ذکر است علاوه بر امکان استفاده از نسخه تحت وب این پیام رسان در رایانه، علاقه مندان می توانند پس از نصب app پیام رسان بله در گوشی خود با جستجوی کانال با آدرس HPEdevelopment وارد کانال شوند.