سومین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و با هدف توسعه مهارتها و توانمندی های آموزشی ایشان و ارتقای کیفیت نظام آموزش علوم پزشکی، در سومین دوره پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی وبژه اعضای هیات علمی دانشگاهها، در سال جاری دانشجو می پذیرد. مهلت ثبت نام ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ از طریق وب سایت www.vums.ac.ir می باشد.
 

شیوه نامه