فراخوان پذیرش دانشجو از بین اعضاء هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از بین اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مجازی در نیم سال اول۹۷-۹۸ از طریق مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی می پذیرد.

درخواست ثبت نام از طریق ارسال CV به پست الکترونیکی

e-learning-department@sbmu.ac.ir

مهلت ارسال ۱۰ شهریور ۹۷

برای اطلاعات بیشتر به آدرس sme.sbmu.ac.ir  مراجعه فرمایید. ۲۶۲۱۰۴۰۶-۰۲۱