قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی

بر اساس بند سوم مصوبات چهلمین شورای دانشگاه مورخ  مرداد ماه ۱۳۹۷ "آیین نامه توانمندسازي اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در دوره های مهارتی (عمومی)" ازابتدای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ لازم الاجرا می باشد. لذا ضروری است کلیه اعضا محترم هیات علمی ضمن مطالعه این آیین نامه برنامه ریزی لازم جهت شرکت در کارگاه­های مورد نیاز را انجام دهند.  

آیین نامه توانمندسازي اعضاي هيأت‌علمي