مسئول واحد امور اداری

 

نام و نام خانوادگي:علی ترابی

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد

 

رشته تحصيلي: مدیریت

 

شرح وظايف:

نظارت و كنترل بر واحدهاي زير مجموعه                                

سازماندهي كاركنان براي برنامه هاي مختلف                

مراقبت بر حسن انجام امور اداري ، پرسنلي ، خدماتي و رفاهي                  

نظارت بر امور مختلف (نگهداري ساختمان و تاسيسات ، سيستم برق و ...) 

تدوين و تنظيم قرداد هاي لازم جهت بهره برداري از سالن ها و غرفه ها                              

كنترل و نظارت بر رعايت قوانين و مقررات اداري                                   

برنامه ريزي جهت استفاده از سالن زيتون ، نفيس ، كلاسها و كلبه يادگيري                         

برنامه ريزي و نظارت شيفت ها و ساعات اضافه كاري و حضوركاركنان

 

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۵۸

 

پست الكترونيك:  

 

آدرس واحد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۲۰