مسئول واحد تشریفات مرکز

 

نام و نام خانوادگي:سید احسان هاشمی

 

مدرك تحصيلي: فوق دیپلم

 

رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار

 

شرح وظايف:

انجام تمامی تشریفات برنامه های آموزشی

 

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۰

 

پست الكترونيك: rezafar.‎753[@]gmail.com

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه اول، اتاق ۲۰۶