مشاهده پخش زنده سخنرانی های همایش کشوری آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

برای مشاهده پخش زنده سخنرانی های همایش کشوری آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به آدرس ریز مراجعه فرمایید

لینک مشاهده

برای کسب اطلاعات از جزییات برنامه همایش می توانید از وب اپلیکیشن همایش در آدرس زیر مراجعه فرمایید

جزییات همایش