معرفی کتابخانه

معرفي كتابخانه

كتابخانه مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در سال ۱۳۷۱ در محلي غير از محل فعلي، به نام تالار هشت گوش واقع در دانشكده پزشكي با ۹۰۰ عنوان كتاب تاسيس شد و در سال ۱۳۷۶ به محل فعلي منتقل گرديد.

اين كتابخانه از نوع تخصصي مي باشد.

در حال حاضر مجموع منابع اين كتابخانه بالغ بر ۳۴۶۰ جلد كتاب فارسي، ۲۸۱۰ جلد كتاب لاتين، ۹۱ عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پزشكي و ۶ عنوان پایان نامه دکتری و ۶۳ عنوان طرح تحقيقاتي مي باشد.

موضوعات كتاب هاي كتابخانه

كتاب ها شامل موضوعات مختلف آموزشي و پژوهشي از قبيل: روش تحقيق، برنامه ريزي درسي، مديريت كيفيت، مديريت آموزشي، روش تدريس، آمار، ارزشيابي، تكنولوژي آموزشي، الگوهاي يادگيري، روشهاي مطالعه، روانشناسي،Distance learning , E-learning , OSCEاست.

سيستم كتابخانه قفسه باز و امانت كتابخانه به صورت مكانيزه انجام مي شود. از ديگر منابع موجود در كتابخانه لوح هاي فشرده آموزشي و دايرة المعارفهاي آموزش پزشكي مي باشد.

اين كتابخانه علاوه بر اعضاء هيات علمي، دانشجويان و كاركنان خود، روزانه پاسخگوي نياز كليه دانشجويان دانشگاه نيز مي باشد.