نخستین همایش آموزش پزشکی پاسخگو

 

 

 

 

 

 

 

 

نخستین همایش آموزش پزشکی پاسخگو از ۲۴ تا ۲۶ مرداد ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه را می توانید از اینجا دریافت کنید.