نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کلان منطقه ۷ با رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کلان منطقه ۷ با رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت مطبوع از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۷ اسفند ۹۶ در سالن پویش مجموعه امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز گردید. این نشست در ۵ جلسه تخصصی حوزه های برنامه تحول و نوآوری در آموزش، ارزشیابی اساتید، دانشجویان،توانمند سازی اساتید و استعداد درخشان برگزار و در دو روز پیگیری می شود.