previous pauseresume next

همایش آموزش پزشکی در افق ۱۴۴۴

همایش آموزش پزشکی در افق ۱۴۴۴ همسو با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبان ماه سال جاری توسط آموزش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. همایش مذکور با هدف ارتقای پاسخگوی نظام سلامت به نیاز های جامعه از مجرای تامین منابع انسانی مورد نیاز برای ۴ دهه آتی برگزار می شود و دارای امتیاز بازآموزی برای اعضای هیات علمی و کلیه مشمولان آموزش مدام می باشد.

پوستر