هم اندیشی دوره توانمند سازی مديران گروههاي اموزشي دانشگاه

هم اندیشی دوره توانمند سازی مديران گروههاي اموزشي دانشگاه از ساعت ۹ لغایت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۲۴ آبان ماه با حضور ریاست دانشگاه؛ مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری؛ معاونین آموزشی؛ پژوهشی و توسعه مدیریت و منابع در تالار نفیس دانشگاه برگزار گردید.

 

 

در این گردهمایی ضمن ارايه كليات برنامه دوره توانمند سازی مدیران گروههای آموزشی که مقرر است توسط مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با همکاری دانشکده مدیریت و به سرپرستي آقاي دكتريارمحمديان برگزار گردد؛ نسبت به نیازسنجی عناوین آموزشی اقدام شد و در پایان، جلسه هم اندیشی مدیران پردیس دانشگاه با روسا، معاونین دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی برگزار و اهم چالش های موجود به بحث و تبادل نظر گذارده شد و نظرات و پیشنهادات ارزشمند دانشکده ها و گروههای آموزشی دریافت گردید.