پخش آنلاین کنگره بین المللی آموزش پزشکی ۲۰۱۸ بازل سوئیس در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

در راستای برنامه ارتقای فعالیت های آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با هماهنگی های انجام شده توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با دبیرخانه همایش AMEE 2018 به عنوان یکی از معتبرترین همایش های بین المللی آموزش پزشکی، امکان بهره برداری از پخش آنلاین کنگره بین ­المللی آموزش پزشکی ۲۰۱۸ بازل سوئیس که از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ اوت ۲۰۱۸ برابر با ۵ لغایت ۷ شهریور ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد، فراهم گردیده است. بر این اساس به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان دکتری و دستیاری و کلیه محققین می رساند این کنگره به صورت زنده در تاریخ ذکر شده در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بر اساس برنامه پیوست پخش می گردد. جهت شرکت، ضروری است که کلیه علاقمندان با مراجعه به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به آدرس edc.mui.ac.ir ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام رایگان می باشد و برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت و همچنین برای اعضای هیئت علمی گواهی توانمند سازی صادر می گردد.

 

برنامه پخش همزمان