پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی از بین اعضای هیات علمی

با تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مبنی بر پذیرش اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از طریق مصاحبه و بدون نیاز به شرکت در آزمون کتبی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی این امکان را دارد که به عنوان دانشکده مجری به تعداد محدودی از ظرفیت پذیرش دانشجو را به اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور اختصاص دهد

ثبت نام به صورت آنلاین ازلینک  reg.tums.ac.ir  

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۲۰۳۶۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۲۱۱