پذیرش کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص پذیرش اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی (CV) دانشکده مجازی علوم پزشکی شیراز جهت بهمن ماه ۹۷ دانشجو می پذیرد.

ثبت نام از طریق ارسال cv به ایمیل vums@sums.ac.ir

شروع دوره از بهمن ماه سال ۹۷-۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت vu.sums.ac.ir مراجعه نمایید.

تلفن تماس: ۳۲۳۶۱۶۱۸ -۰۷۱  داخلی ۲۰۲۰