کارشناسان مسئول واحد ارزشیابی اساتید

 

نام و نام خانوادگی:آزیتا توکلی

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی

 

رشته تحصیلی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

شرح وظایف:

·        نظارت بر انجام ارزشیابی مستمر فعالیت‌های آموزشی اساتید در هر نیمسال در تمام دانشکده‌ها

·        نظارت بر حسن اجرای انجام ارزشیابی آنلاین توسط دانشجویان

·        انجام اقدامات لازم جهت صدور کارنامه ارزشیابی کیفیت تدریس و نظم و انضباط آموزشی

·        صدور کارنامه دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیک:     Az.tavakoli[@]‎yahoo.com

 

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۷۱

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۸

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:پروین ناظمی

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی

 

رشته تحصیلی:مدیریت دولتی

 

شرح وظایف:

·        انجام ارزشیابی نظم و انضباط اساتید و صدور کارنامه

·        استخراج و تجزیه پرسشنامه‌های بالینی دانشکده پزشکی

·        انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی

·        صدور و ارسال کارنامه اساتید

 

پست الکترونیک:    Nazemi.pn[@]‎yahoo.com

 

شماره تماس:   ۳۷۹۲۳۳۷۱

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۸