کارگاه و کلینیک روز اول هفته آموزش

کارگاه خلاقیت در تدریس و کلینیک روش تدریس در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر فریبا حقانی در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.