کارگاه و کلینیک روز چهارم هفته آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیک و کلینیک طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیک در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ توسط جناب آقای دکتر نجیمی وجناب آقای دکتر حدادگر در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.