اطلاعیه کارگاه ارزشیابی دانشجو

کارگاه آموزشی « ارزشیابی دانشجو» از تاریخ ۹۸/۹/۷ پنجشنبه به تاریخ ۹۸/۹/۲۸ (پنجشنبه) ساعت۱۳-۸  تغییر یافت.
مکان:  کلبه یادگیری
مدرس: دکتر اطهر اميد
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir
ثبت نام در سایت آنلاین: wshpay.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

 

اطلاعیه کارگاه هوش هیجانی (ویژه اساتید بالینی)

کارگاه آموزشی « تدریس مبتنی بر هوش هیجانی (ویژه اساتید بالینی)» از تاریخ ۹۸/۸/۹ پنجشنبه به تاریخ ۹۸/۹/۷ پنجشنبه ساعت ۱۳-۸  تغییر یافت.
مکان:  کلبه یادگیری
مدرس: دکتر فریبا حقانی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir
ثبت نام در سایت آنلاین: wshpay.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

 

اطلاعیه تغییر تاریخ کارگاه

کارگاه آموزشی « Brain Friendly teaching Learning (یاددهی یادگیری دوستدار مغز ویژه اساتید بالینی)» از تاریخ ۹۸/۹/۱۶ پنجشنبه به تاریخ ۹۸/۹/۱۴ پنجشنبه ساعت ۱۳-۸  تغییر یافت.
مکان:  کلبه یادگیری
مدرس: دکتر فریبا حقانی، دکتر مجید برکتین، سحر قنبری
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir
ثبت نام در سایت آنلاین: wshpay.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

 

تمدید مهلت ثبت نام سمینار سراسری آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی

سمینار سراسری آموزش پزشکی مبتنی بر توانمندی با حضور سخنرانان داخلی و بین المللی (به صورت وبیناری) در روز ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در محل مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام آزاد این سمینار تا ۸ آبان ماه ۹۸ تمدید شد.

پوستر

برنامه سمینار

برنامه های توانمند سازی اساتید شش‌ماه دوم۱۳۹۸

برنامه کارگاه های توانمندسازی اعضاء محترم هيأت علمی  در واحد توانمندسازی اساتید در دسترس می باشد. ثبت نام از طریق سایت edc.mui.ac.ir و سایت wshpay.mui.ac.ir امکان پذیرمی باشد.
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵
برنامه کارگاه
لینک ثبت نام
کارگاههای پژوهشی توانمند سازی اعضای هیات علمی

 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS