برگزاری جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ۸ صبح شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ با حضور اعضا شورای edc  برگزار گردید. در این جلسه مواردی همچون حضور پروفسور شرودر در edc، بررسی و معرفی عضو کمیته انتخاب کارمند نمونه، بررسی پیش نویس فرآیند مدیریت برنامه درسی،  بررسی پیش نویس انتخاب گروه آموزشی نمونه و چگونگی انتشار محصولات پایان نامه های دکترای آموزش پزشکی مطرح و به بحث و تبادل نظر اعضا گذاشته شد.

برگزاری هشتمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

هشتمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان " مدیریت دانش " روز پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳  با ارائه دکتر گلی، دکتر صفدریان و مهندس شمس برگزار گردید.

برای دریافت مطالب تدریس شده اینجا کلیک فرمایید.

برگزاری کارگاه مبانی و کاربست عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 کارگاه مبانی و کاربست عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توسط آقای دکتر عقدک در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ در تالار تدبیر برگزار گردید.

برگزاری هفتمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

هفتمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان " مدیریت منابع انسانی " روز پنج شنبه ۴ بهمن ماه۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳  با ارائه دکتر ایرج پور، دکتر شعربافی زاده و مهندس بحرانی برگزار گردید.

برای دریافت مطالب تدریس شده اینجا کلیک فرمایید.

برگزاری ششمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

ششمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان " ارتباط با نسل جوان دانشجو " روز چهار شنبه ۳ بهمن ماه۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳  با ارائه دکتر فردوسی، دکتر قمرانی برگزار گردید.

برای دریافت مطالب تدریس شده اینجا کلیک فرمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS