بازدید از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۵، قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول آموزش مجازی و تعدادی از کارشناسان معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

سمینار آموزش پزشکی

سمینار آموزش پزشکی با عنوان جهانی سازی برنامه درسی، روز سه شنبه ۲۳شهریور ۹۵، با حضور ۱۸ نفر از دانشجويان مقطع دكتري آموزش پزشكي و اساتيد گروه آموزش پزشكي در تالار زیتون برگزار گرديد. در اين جلسه كه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به طول انجاميد دانشجو سركارخانم دکتر طوفان با راهنمایی سرکار خانم دکتر حقانی به ارائه مفاهیم جهانی سازی و بین المللی سازی برنامه درسی پرداختند و سپس در ارتباط با چالش ها و راهکارهای‌ پیاده سازی آن بحث و تبادل نظر شد. 

ژورنال كلاب آموزش پزشكي

ژورنال كلاب آموزش پزشكي در روزچهارشنبه ۲۴ شهریور ۹۵ با حضور ۲۰ نفر از دانشجويان مقطع دكتري آموزش پزشكي و اساتيد گروه آموزش پزشكي در تالار زیتون برگزار گرديد. در اين جلسه كه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به طول انجاميد، دانشجو سركارخانم قاسمی با راهنمایی سرکار خانم دکتر یمانی به ارائه و نقد یکی از مقالات چاپ شده در مجله Medical Teacher  پرداختند.

افتخارآفرینی تیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور موفق به کسب سه مدال تیمی، یک مدال انفرادی و پنج لوح تقدیر در بین ۵۷ دانشگاه و ۶۵۲ دانشجوی شرکت کننده  شد:

جلسه نمایندگان آموزش مجازی

روز دوشنبه مورخ ۱ شهریور ۹۵ جلسه نمایندگان آموزش مجازی با حضور مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، نمایندگان دانشکده ها و دیگر اعضا در محل تالار زیتون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل و در خصوص اجرای برنامه عملیاتی توسعه آموزش مجازی و نقش دانشکده ها در این امر بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS