نهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

نهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

برنامه شش ماهه اول ۹۵

سومین همایش ملی مرجعیت علمی

سومین همایش ملی مرجعیت علمی(۳rd National Scientific Hegemony Congress) در روز ۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ از ساعت ۸ الی ۱۶ برگزار خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵

محورهای همایش

مرجعیت علمی: گفتمان غالب ملیمرجعیت علمی: تحلیل وضعیت کنونی کشور، مقایسه آن با روند جهانی

  1. مرجعیت علمی: مدل توسعه نیروی انسانی در راستای آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده های دانشگاه

اولین جلسه هم اندیشی دفاتر توسعه دانشکده ها با محوریت چگونگی برگزاری هفته آموزش و جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه و دانشکده های در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ فروردین ۹۵ در تالار زیتون با حضور تمامی مسئولین محترم دفاتر توسعه دانشکده ها و دبیر محترم نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سرکار خانم دکتر یمانی برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری

برگزاری جلسه  کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری، بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴ فروردین ۹۵ با حضوردبیر محترم نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سرکارخانم دکتریمانی و اعضا کمیته اجرایی جشنواره جهت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای چگونگی اجرای  این جشنواره برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS