برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید

کارگاه آموزشی « کلاس درس وارونه (Flipped Classrom)» در تاریخ۹۷/۱۱/۱ دوشنبه ۱۴-۱۲  برگزار می گردد.

مکان: کلبه یادگیری

مدرس: سرکار خانم دکتر فریبا حقانی

ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:      wshpay.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید

کارگاه آموزشی بازاریابی استنادی: راهکارهای افزایش استناد به تولیدات علمی در تاریخ ۹۷/۱۱/۳ چهارشنبه ۱۲-۹  برگزار می گردد.

مکان: مرکز کامپیوتر Skill Lab

مدرس: جناب آقای دکتر رسول نوری

ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:      wshpay.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

برگزاری جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ۸ صبح شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ با حضور اعضا شورای edc  برگزار گردید.در این جلسه برنامه راهبردی مرکز آموزش مجازی و همچنین موارد لازم به پیگیری در برنامه عملیاتی واحدهای مرکز مطالعات و توسعه در سال ۹۷، مطرح و به بحث و تبادل نظر اعضا گذاشته شد.

برگزاری پنجمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

پنجمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان " هوش هیجانی " روز پنج شنبه ۲۰ دی ماه۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳  با ارائه دکتر حقانی، دکتر علی محمدی برگزار گردید.

برای دریافت مطالب تدریس شده اینجا کلیک فرمایید.

برگزاری چهارمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی

چهارمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان " انگیزش " روز پنج شنبه ۱۳ دی ماه۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳  با ارائه دکتر عتیقه چیان، دکتر جباری و دکتر والیانی برگزار گردید.

برای دریافت مطالب تدریس شده اینجا کلیک فرمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS