واحد حسابداری

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگي:علیرضا خادم حسین پوده

مدرك تحصيلي: دیپلم

رشته تحصيلي: علوم تجربی

شرح وظايف:

  • بررسی و نظارت بر تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه‌های محاسباتی و کنترل حساب‌های مربوطه به منظور رفع اختلاف
  • رسیدگی به پیش پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
  • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها
  • تهیه و تنظیم پیش‌نویس دستورات و فرم‌های محاسباتی، گزارش‌های لازم و بودجه تفصیلی
  • رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده‌های مشکل مالی و حسابداری

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۶

پست الكترونيك: -

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۱

 

 

 

همکاران واحد:

نام و نام خانوادگي: بدرالسادات احمدی

مدرك تحصيلي: لیسانس

رشته تحصيلي: حسابداری

شرح وظايف:

-انجام کلیه امور مربوط به حقوق و مزایا (اضافه کار، پاداش،وام‌ها و ...)

-رسیدگی اسناد تحویلی کارپرداز و پیگیری جهت رفع نواقص اسناد جهت پرداخت در موعد مقرر و تحويل اسناد به كارشناس مستقر در ستاد مركزي

-صدور فيش واريزي پس از ارسال اطلاعات الكترونيكي جهت بيمه و ماليات، پرداخت‌های کارکنان

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۶

پست الكترونيك: -

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۱

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي: خدیجه جاویدی

مدرك تحصيلي: لیسانس

رشته تحصيلي: حسابداری

شرح وظايف:

      -ثبت تعهدی اسناد حقوق و هزینه و پيگيري رسيد وحواله هاي سيستمي

      -ثبت اعتبارات و تخصیص‌های مرکز در سیستم نظام نوین مالی و صدور چك هزينه وحقوق

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۶

پست الكترونيك: -

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۱۱

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر سرکار خانم دکتر یمانی

نام ونام خانوادگی: محمد محمدی

 

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: ادبیات وعلوم انسانی

شماره تماس:۳۶۶۸۸۷۸۹

پست الکترونیک: -

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۱۰۸

 

 

 

انبار دار

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگي: خدابخش زمانی

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: روابط عمومی

شرح وظايف:

-تهیه و توزیع کالا

-تهیه و تنظیم درخواست خرید کالا با موافقت مدیر مرکز

-صدور برگ درخواست کالا از انبار

-تحویل کالا‌های درخواستی به کارکنان

-ثبت رسید خرید کالا و حواله انبار در سیستم نظام نوین مالی دانشگاه

-ایجاد سوابق کالا جهت اقلام پیش بینی نشده در نظام نوین مالی دانشگاه

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۶۲

پست الكترونيك:-

 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، اتاق ۱۰۹

 

 

 

 

 

 

 

امین اموال

نام و نام خانوادگي: علی رحیمی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: برنامه ریزی توریسم

شرح وظايف:

-تایید حواله های اموال پلاک خور و در حکم مصرف

-صدور پلاک و الصاق به اموال و ثبت اطلاعات اموال در سیستم نظام نوین مالی

-صدور مجوز جهت فروش، اسقاط، اهدا، جابجایی و تعمیر اموال

شماره تماس:۳۷۹۲۳۳۶۳

پست الكترونيك:  Ali.rahimi132[@]gmail.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه اول، اتاق ۲۰۵