دوره‌هاي مهارتي توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

انتصاب جناب آقای دکتر وحید عشوریون به عنوان معاون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

طی حکمی از سوی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  سرکار خانم دکتر یمانی، جناب آقای دکتر وحید عشوریون هیات علمی محترم آموزش پزشکی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان معاون این مرکز منصوب گردیدند.

برگزيده شدن مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي در نوزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي به عنوان نشريه برگزيده در نوزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي انتخاب شد.

تقدیر رییس‌جمهور از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

تقدیر رییس‌جمهور از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

برگزاري كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهری

اولين جلسه كميته علمي هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري در تاريخ ۱۴ دي ۹۲ روز شنبه در ساعت ۱۱ – ۸ در تالار زيتون مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و دومين جلسه كميته علمي در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۸ دي ۹۲ در تالار حكمت معاونت آموزشي برگزار گرديد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی RSS